A A A K K K
для людей із порушенням зору
Врадіївська селищна рада
Миколаївської області

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА КНП «ВРАДІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО–САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ВРАДІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 14.07.2021 09:51
Кількість переглядів: 455

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Врадіівської селищної ради 29 грудня 2020 року № 9 «Про прийняття комунального некомерційного підприємства «Врадіївський районний центр первинної медико – санітарної допомоги у комунальну власність Врадівської селищної ради», рішення виконавчого комітету Врадівської селищної ради  від 17 червня 2020 р. № 13 «Про проведення  конкурсу  на  заміщення  вакантної  посади директора  комунального  некомерційного підприємства «Врадіївський районний Центр первинної медико-санітарної  допомоги» Врадіївської селищної  ради, затвердження Порядку  проведення  конкурсу, оголошення  про початок  формування  конкурсної  комісії та  покладення   виконання обов’язків  керівника  медичного  закладу» 

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Врадіївський районний Центр первинної медико-санітарної  допомоги» Врадіївської селищної  ради, Скорочена найменування українською мовою: КНП «Врадіївський районний центр ПМСД» .

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 56301, Миколаївська область, Первомайський район, смт Врадіївка, вул. Аграрна, 2.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.21 Загальна медична практика.
Комунальне некомерційне підприємство «Врадіївський районний Центр первинної медико-санітарної  допомоги» Врадіївської селищної  ради (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, що надає медичні послуги населенню.

Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території населених пунктів територіальної громади Врадіївської селищної ради, але не обмежуючись тільки населеними пунктами даної громади, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Статут  КНП «Врадіївський районний центр ПМСД» Врадіївської селищної ради, рішення Врадіївської селищної ради №9  від 29 грудня 2020 року (Статут додається).

Структура КНП «Врадіївський районний центр ПМСД» Врадіївської селищної ради  затверджується рішенням Врадіївської селищної ради.

Кошторисні призначення  для фінансового забезпечення діяльності Підприємства затверджені рішенням сесії Врадіївської селищної ради  на 2021 рік .

Умови оплати праці директора КНП «Врадіївський районний центр ПМСД» Врадіївської селищної ради  визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я». За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Для участі в конкурсі документи приймаються за адресою: Миколаївська область, смт Врадіївка, вул. Незалежності, 91(приміщення адмінбудинку Врадіївської селищної ради); контактна особа Арнаута Тетяна Сергіївна, тел. (096)250-51-63; адреса електронної пошти: vrad.sel.rada@ukr.net.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:  з 08.00 год. 14.07.2021р .
Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: до 17.00 год 28.07.2021 року включно.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
1)  копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
3)  резюме у довільній формі;
4)  автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:
-план розвитку закладу протягом одного року;
-заходи з виконаннязавдань закладу і результатианалізуможливихризиків, пропозиції з поліпшенняекономічних та фінансовихпоказників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
-пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
-пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент!

Вимоги до претендента для участі в конкурсі:
Громадянство України;
Знання державної мови;
Претендент повинен відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам для керівника закладу охорони здоров’я, зокрема:
Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».
Не менше 3-х років стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок 3 укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Дата проведення конкурсу:
03.08.2021 року о 14.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.
03.08.2020 року  о 15.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.
 
Місце проведення конкурсу та адреса: Миколаївська область, Первомайський район, смт Врадіївка, вул.Незалежності, 91

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь